Czy remont dachu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Każdy remont bądź modernizacja budynku musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Przeprowadzenie takich prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inne wymagają zwykłego zgłoszenia, a pozostałych w ogóle nie trzeba zgłaszać do urzędu.

Rodzaje prac budowlanych

Bieżąca konserwacja budynków nie podlega pod przepisy Prawa budowlanego. Są to prace związane z zabezpieczaniem budynków przed niszczeniem i szybkim zużywaniem się, czyli roboty, dzięki którym budynek zostanie utrzymany w dobrym stanie i zgodnym z jego przeznaczeniem (np. malowanie elewacji, wymiana okien czy wymiana instalacji gazowej). Pozostałe prace, które nie kwalifikują się pod bieżącą konserwację, będą wymagać spełnienia podstawowych formalności, czyli zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie remontu

Zmiana pokrycia dachowego, adaptacja poddasza lub piwnicy na cele mieszkaniowe (bez przebudowy), tynkowanie wnętrz itp. wymagają złożenia zgłoszenia w urzędzie miasta lub w starostwie. Należy w nim zawrzeć takie informacje jak:

  • rodzaj,
  • zakres,
  • metoda wykonania robót,
  • planowany termin ich rozpoczęcia,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozwolenie na przebudowę

Wymiana lub wzmocnienie więźby dachowej, wzmacnianie fundamentów, budowa komina itp. również wymagają złożenia wniosku do takiego samego urzędu, co zgłoszenie remontu budynku. Do zgłoszenia trzeba dołączyć cztery egzemplarze projektu (wraz z zaświadczeniem autora projektu o jego przynależności do izby samorządu zawodowego projektantów), wszystkie wymagane opinie, zezwolenia i uzgodnienia. Potrzebne jest również, tak jak w przypadku zgłoszenia remontu, oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z decyzją o warunkach zabudowy. Czas oczekiwania na uzyskanie zgody zazwyczaj trwa miesiąc, do dwóch miesięcy, a sama zgoda ważna jest przez 3 lata.

Wyślij zapytanie zyskaj atrakcyjny rabat

Reklama w sieci: widoczni
Widoczni

Masz pytania? skontaktuj się z nami